Vyberte stránku

Mgr. Jan Mandát

předseda spolku brno autem

Doprava se zdravým rozumem

Doprava v Brně se zhoršuje. Ubývají parkovací místa, nepracuje se na výstavbě okruhu a řidiči čelí zbytečným omezením, kterým by šlo předejít. Proto jsem s přáteli v roce 2016 založil spolek BRNO AUTEM, který letos v spojil síly s ODS a SVOBODNÝMI. Společně chceme pracovat na zlepšení brněnské dopravy.
V komunálních volbách kandiduji do zastupitelstva městské části Brno-střed. A na tomto webu vás seznámím se svými prioritami, které budu prosazovat.

Konec šikany řidičů

Městská policie má lidem pomáhat, ne s nimi válčit.

Efektivní realizace dopravních staveb

Na rozkopaných ulicích se musí pracovat s nejvyšším možným nasazením.

Svoboda pohybu

Každý musí mít právo na svobodnou volbu způsobu dopravy.

Nová parkovací místa

Prostory pro parkování se musí vytvářet, ne rušit.

Zrušení zbytečných omezení

Zákazy mají dopravu usměrňovat a ne omezovat občany.

Respektování potřeb občanů

Politické rozhodování podle potřeb občanů a ne podle ideologických dogmat.

Programové vize

Nastal čas ukončení zelených experimentů. Městská část musí začít opět pracovat pro občany.

Každý se potřebuje nějak dopravovat. Vedení městské části musí svoji pozornost věnovat všem využitelným způsobům dopravy. Každý má právo se dopravovat podle svého svobodného rozhodnutí. Nechci občany k ničemu nutit ani je převychovávat.

Rezidentní parkování

Rezidentní parkování bylo v centru Brna zavedeno velmi tristním způsobem. Systém je komplikovaný a rezidenty v konečném důsledku jen omezuje. Došlo také k zániku velkého množství parkovacích míst. Po volbách budu vyžadovat startovací fázi jako bezplatnou. Občané městské části nesmí trpět díky nevhodně připraveným opatřením. Dopad prvotní fáze rezidentního parkování chci důkladně vyhodnotit a pokud se ukáže jako neefektivní, budu požadovat zásadní změny. Toto opatření má sloužit k pomoci řidičům, ne k jejich omezování.
Brno-střed nesmí být odkladištěm pro automobily z širokého okolí. Parkování dojíždějících ale mají řešit parkovací domy a systém P+R a ne zóny omezující pohyb řidičů.

Stop úbytku parkovacích míst

Ruku v ruce s rezidentním parkováním musí jít výstavba nových parkovacích míst. Kromě projekce nových parkovacích domů a parkovišť se rovněž zaměřím na úbytek parkovacích míst při rekonstrukcích ulic. Je smutným zvykem, že při rekonstrukcích v poslední době v každé ulici zanikla parkovací stání. Všechny ulice se musí opravovat tak, aby výsledná úprava byla ku prospěchu všem obyvatelům městské části. Už nezmizí ani jedno parkovací místo.

Omezení jen tam, kde jsou třeba

Zóny 30 a retardéry se musí zavádět pouze tam, kde je to nezbytně nutné. Rekonstrukce ulice Lerchova je vzorovým příkladem špatné aplikace jak zpomalovačů rychlosti, tak zóny 30. Tato opatření naopak schází v přilehlých ulicích a uličkách. Všechna dopravní opatření se musí vyhodnocovat s ohledem na jejich skutečnou potřebnost. Chci, aby se konkrétní omezení uplatňovalo pouze tam, kde to bude potřebné a účelné. Odmítám úsekové měření jako nástroj sloužící více k výběru peněz než k zajištění bezpečnosti.

Skutečné pěší zóny

Pěší zóny v centru města jsou pouze formální. Chodec je v centru Brna lovnou zvěří tramvají, cyklistů a automobilů bez jakýchkoliv omezení. To nevyřeší kamerové ani závorové systémy, jak navrhovala stávající koalice, ale skutečný důraz na centrum pro lidi. Náměstí Svobody je přetížené tramvajovými linkami a řidiči, kteří si tudy zkracují cestu bez sebemenší kontroly. Nemluvě o cyklistech, kteří si v pěší zóně zkouší tréninky na peloton. Pěší zóny nemají být střediskem exaltované dopravy, ale prostorem pro bezpečný pohyb všech osob. Je jen dílem velké náhody, že se díky bezohlednému chování řidičů, cyklistů a přetížené MHD nestala v centru vážná nehoda.
Chci odklonit tramvaje z náměstí Svobody a přilehlých ulic, aby nesloužily jako tranzitní komunikace. Průjezd všech vozidel pak musí být aktivně dozorován policií. Nesouhlasím s kamerovými systémy, které mají sloužit pouze k výběru pokut. V centru musí být policisté a strážníci aktivně přítomni jako účinná prevence.

Pro chodce i cyklisty

V rámci opatření pro pěší se zaměřím na nebezpečné přechody a chybějící cesty. Podpořím rozšíření sítě cyklostezek a cyklistických tras s důrazem na bezpečnost cyklistů. Cyklostezky musí být budovány odděleně, což zvýší komfort a bezpečnost jak cyklistů, tak ostatních účastníků provozu.

Tranzitní doprava z centra pryč

Z pozice zastupitele městské části se budu vytrvale zasazovat o zrychlení výstavby Velkého městského okruhu. Centrum města má sloužit rezidentům a návštěvníkům a nikoliv pro tranzitní dopravu. Množství problémů způsobuje právě tranzit, který má jezdit kolem města, nikoliv jeho středem. Bez dokončení VMO však nemůže dojít k efektivnímu řešení této situace.

Napište mi, co si myslíte o mých prioritách a dejte mi vědět, co vás v městské části Brno-střed a brněnské dopravě tíží.

Neváhejte mě kontaktovat